Lagstiftning

Finlands grundlag
www.finlex.fi
Lättläst

Handikappservicelagen
www.finlex.fi

Handikappserviceförordning
www.finlex.fi

Socialvårdslagen
www.finlex.fi

Socialvårdsförordning
www.finlex.fi

Klientlagen
www.finlex.fi
 

Lättläst

Klientförordning
www.finlex.fi

Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda
www.finlex.fi


Handikappservicelagen
Lag om service och stöd på grund av handikapp i Finland.