Diagnoser och syndrom


Autism- och Aspergerförbundet
Arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Föreningen Fragile-X
Här kan du få kontakt med familjer som vet hur det är att leva med Fragile-X.

Svenska Downföreningen
En ideell förening för personer med Downs syndrom, deras familjer, anhöriga, vänner och personal. Här finns bl.a. den fina boken "Det blev ett barn" - nio berättelser om att bli förälder till ett barn med Downs syndrom.

Ovanliga diagnoser
I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser finns information om sjukdomar eller skador som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och som leder till omfattande funktionsnedsättning.

Sällsynta diagnoser
Sällsynta diagnoser har 11 000 enskilda medlemmar fördelade på ett 50-tal medlemsföreningar och övriga diagnosgrupper.

Ågrenska
Ågrenska är ett svenskt kompetenscentrum som bedriver verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, sällsynta diagnoser och deras familjer.

Handikapp och habilitering
Handikapp & Habilitering erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med livslånga funktionsnedsättningar.