Lättläst


FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som lättläst version

Papunet
LL-bladet, presentation av lättlästa böcker, lättlästa broschyrer

FUB
Lättläst om FUB, spel och chat, tidningen Kontakt

Centrum för lättläst
Centrum för lättläst erbjuder lättlästa böcker och den lättlästa nyhetstidningen 8 SIDOR, kurser i att skriva lättläst samt bearbetar texter till lättläst svenska.

Klartext
Nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ord