Allsångskvällar på Gallerian

12.10.2017 kl. 10:28
Allsångskvällar på Gallerian
Allsång med Marita på för ungdomar i åldern 20 år och uppåt

Allsångskvällar på Gallerian
Allsång med Marita på för ungdomar i åldern
20 år och uppåt är det följande måndagar:

 måndagen den 25 september

 måndagen den 30 oktober

 måndagen den 27 november

Den 27 november och sista gången för terminen är öppet för
alla föreningens medlemmar oavsett ålder.
Tid: kl. 18 - 20.30
Plats: Gallerian, Askuddsvägen 26.