DUV:s årsmöte 2018

DUV:s årsmöte 2018

Tid: onsdagen den 25 april kl. 18.00 - 20.00
Plats: HandiCampen, Skarpansvägen 30

DUV:s årsmöte 2018

Tid: onsdagen den 25 april kl. 18.00 - 20.00
Plats: HandiCampen, Skarpansvägen 30

- Stadgenliga ärenden - ärenden som behandlas är verksamhetsberättelse
och bokslut för år 2017 samt val av ordförande och tre ordinarie medlemmar
samt tre suppleanter. Valet av förslag till ny styrelse är förberedd och
medlemmarna tillfrågade.

- Program: Ålands Omsorgsförbund k.f.s servicechef Marie-Louise Påvals
berättar om våra medlemmars socialskydd. Har ni frågor så ring tel. 527 371
eller maila in dem till susan.enberg@handicampen.ax senast måndagen
den 23 april.

- Servering
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Kontaktperson

susan.enberg@handicampen