Månadslunch

14 November 2018, 12:00 - 13:00
Tid: andra onsdagen i månaden kl. 12.00-13.00
Datum: 12 september, 10 oktober och 14 november
Plats: Restaurang Park, N.Esplanadgatan 2
Här får vi möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar och ge varandra stöd och råd. Om det finns intresse bjuder vi gärna in en lunchgäst som kan informera om något aktuellt ämne.
Alla hjärtligt välkomna!

Plats
Restaurang Park, N.Esplanadgatan 2

Arrangör
De utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.