Valskola - Politik handlar om saker vi gör varje d

21 Januari 2019, 18:30 - 20:00
År 2019 är ett riktigt valår, under våren är det både riksdags– och EU-val. Till hösten är det kommunal- och lagtingsval. DUV kommer under våren att ordna VALSKOLA vid tre olika föreläsningstillfällen/studiebesök. Då ska vi lära oss och samtala kring politik, demokrati och vikten av att rösta. Ett samarbete med Ålands landskapsregering, Mariehamns stad och Ålands lagting.

Valskolan är opolitisk och avslutas vid föreningens årsmöte inom april månad med en valdebatt. Valskolan vänder sig till ALLA våra medlemmar. Anmälan till DUV-kansliet senast torsdagen den 17 januari tel. 527 371/527 372 eller per e-post till susan.enberg@handicampen.ax


VALSKOLA nr 1 - Så här fungerar vår demokrati - vad är ett val? Varför röstar vi? Vem får ställa upp i val? Hur går ett val till? Föreläsare är en representant för Ålands landskapsregering.
Tid och plats: Måndagen den 21 januari kl. 18.30 - 20.00 på Hildas Hus, Navigationsskolegränd 3.


VALSKOLA nr 2 - Studiebesök i Mariehamns stadshus. Vem röstar i ett kommunalval? Vem bestämmer i kommunen? Vilka sitter i stadsfullmäktige? Vad är en stadsstyrelse och vad gör dom? m.m. Föreläsare är representanter för Mariehamns stad.
Tid och plats: måndagen den 4 februari kl. 18.00 - 19.30 Stadshuset i Mariehamn


VALSKOLA nr 3 - Studiebesök i Ålands lagting. Vem röstar i ett lagtingsval? Vem sitter i lagtinget? Hur går deras möten (plenum) till? Vad bestämmer lagtinget och regeringen? Föreläsare är en representant för Ålands lagting.
Tid och plats: onsdagen den 20 mars kl. 18 – 19 i Ålands lagting, Strandg. 37.

Tidpunkt för VALDEBATT och ÅRSMÖTE meddelas i nästa nummer av DUVAN.

Arrangör
De utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.