Föräldrakontakter

Familjestödjare

Föreningen har för närvarande fem av FDUV utbildade familjestödjare.

Familjestödjarnas uppgift är:

  • att vara en medmänniska med tid att lyssna
  • att hålla en nära och fortgående kontakt med föräldrar och familjer och att göra hembesök om det så önskas
  • att leda samtalsgrupper med föräldrar och anhöriga
  • att ta kontakt med nyblivna föräldrar till barn med utvecklingsstörning, att lyssna på dem och stödja dem

DUV:s familjestödjare arbetar huvudsakligen ideellt. Familjestödjare erbjuds möjlighet till vidareutbildning och handledning genom deltagande i FDUV:s familjestödjarträffar.

DUV:s familjestödjare

- Mia Grönlund, tel. 045 731 35562, e-post: mia.gronlund@icloud.com
- Kristina Hansen, tel. 018-195 54, e-post: goran.hansen@pp.inet.fi
- Josefine Jansson, tel. 040 729 4215, e-post: josnj@hotmail.com
- Viveka Lindström, tel. 018-197 53, e-post: veca1962@live.se
- Jonna Rehnberg, tel. 0400 919 659, e-post: jonna.rehnberg@outlook.com

Föräldraskolning
Föräldrar och anhöriga till barn med utvecklingsstörning erbjuds möjlighet till deltagande i olika kurser och studiedagar som ordnas i landskapet, på fastlandet och i Sverige.

Stödgruppen för föräldrar
Föräldraträffarna är uppskattade inslag i DUV:s verksamhet. Att komma samman för att "prata av sig" och resonera kring sin situation, är betydelsefullt för många. 

Medlemsträffar
De tillfällen då alla medlemmar (oavsett ålder) har möjlighet att träffas är mycket uppskattade och skall fortsättningsvis ordnas: Medlemsluncher, after work, julfest för stora och små, Myssimning, årsmöte osv.

Om du har frågor om föräldrakontakter kan du kontakta DUV på tel. 527 371 el. 527 372.