Kondoleanser

Genom att köpa DUV:s kondoleanser stöder du vår verksamhet.

De säljs på DUV:s kontor på Skarpansvägen 30, Ålandsbanken,Nordeabank, Enebergs begravningsbyrå och begravningsbyrå Nocturne.

Kondoleanserna kostar 15€.