Bli medlem


Om du vill bli medlem kontakta DUV:s kansli på tel. 527 371 eller 527 372 eller per e-post till info.duv@handicampen.ax

Medlemsavgiften är 10,00 € per person för utvecklingsstörda, 15,00 € för stödmedlem eller 30,00 € för familjer. Som medlem får du ta del av två tidningar, dels Duvan som ges ut av föreningen DUV, dels Handikappbulletinen som ges ut av Ålands handikappförbund. Du ges också en möjlighet att delta i föreningens olika fritids- och lägerverksamheter, sammankomster m.m.