Bli medlem


Om du vill bli medlem kontakta DUV:s kansli på tel. 527 371 eller 527 372 eller per e-post till info.duv@handicampen.ax

Medlemsavgiften är 10,00 € för personar med utvecklingsstörning, 15,00 € för stödmedlem eller 30,00 € för familjer.

Som medlem får du ta del av tre tidningar, dels Duvan som ges ut av föreningen DUV, dels Handikappbulletinen som ges ut av Ålands handikappförbund och även Gula Pressen. Du ges också en möjlighet att delta i föreningens olika fritids- och lägerverksamheter, sammankomster m.m.

Använd formuläret nedan eller gå till DUV:s kontaktsida för att anmäla ditt intresse som medlem.

Jag vill bli medlem

Spamfilter
Skriv siffran 6 med bokstäver: