Styrelsen 2018

Ordförande: Mikael Holm
tel: 040-9007090
mholm@mhships.com

Ledamot:
Benita Johans
Anna Hedenberg
Ove Smeds
Kaj Mattsson
Jonna Rehnberg
Josefin Jansson

Suppleanter:
Magnus Eriksson
Camilla Björklund
Riitta Värelä

Steg för Stegs representant
Ulrica Sund