De Utvecklingsstördas Väl på Åland

Föreningen De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. (DUV) är en intresseorganisation för barn och vuxna som har någon form av utvecklingsstörning, för deras föräldrar och anhöriga, samt för andra intresserade.

DUV startade sin verksamhet 1965 och har för närvarande 397 medlemmar.

Aktuellt

Händelsekalender

19.03
Allsångskvällar på Gallerian

Allsångskvällar på Gallerian Allsång med Marita för ungdomar i åldern 20 år och uppåt är det följande måndagar:
26.03
Diskussionskväll om självbestämmande
03.04
DUV:s familjestödjare
11.04
Månadslunch
12.04
Föreläsning om sexualitet för anhöriga och persona