De Utvecklingsstördas Väl på Åland

Föreningen De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. (DUV) är en intresseorganisation för barn och vuxna som har någon form av utvecklingsstörning, för deras föräldrar och anhöriga, samt för andra intresserade.

DUV startade sin verksamhet 1965 och har för närvarande ca:400 medlemmar.

Aktuellt

Together4Life – Race Against Cancer

Erbjudande till DUV:s medlemmar med utvecklingsstörning: Du som känner för en motionsutmaning passa på att delta i motionsloppet RACE AGAINST CANCER på sträckan 1,5 km eller 5 km gåing för endast 10 euro.( ordinariepris är 25 euro ) Alla deltagare får medalj vid målgången.Läs mera »