De Utvecklingsstördas Väl på Åland

Föreningen De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. (DUV) är en intresseorganisation för barn och vuxna som har någon form av utvecklingsstörning, för deras föräldrar och anhöriga, samt för andra intresserade.

DUV startade sin verksamhet 1965 och har för närvarande ca:400 medlemmar.

Händelsekalender

Ons
20.3
18:00

Valskola - Politik handlar om saker vi gör varje d

År 2019 är ett riktigt valår, under våren är det både riksdags– och EU-val. Till hösten är det kommunal- och lagtingsval. DUV kommer under våren att ordna VALSKOLA vid tre olika föreläsningstillfällen/studiebesök.
Mån
25.3
18:30

MusikCafé på Hildas Hus

Allsång med Marita för ungdomar i åldern 20 år och uppåt följande måndagar
Hildas Hus
Ons
10.4
12:00
Mån
15.4
18:30

MusikCafé på Hildas Hus

Allsång med Marita för ungdomar i åldern 20 år och uppåt följande måndagar
Hildas Hus
Ons
8.5
12:00