Medlemsavgifter 2017

 

Medlem med utvecklingsstörning 10,00 €

• personer med utvecklingsstörning

Familjemedlem 30,00 €

• en medlemsavgift för hela familjen (dvs. alla familjemedlemmar som bor i hushållet inkl. den utvecklingsstörda medlemmen så länge den bor hemma)

Stödmedlem 15,00 €

• personer som vill stöda föreningen men inte aktivt deltar i föreningens verksamhet.


Vid frågor kontakta verksamhetsledare Susan Enberg på tel. 018-527371