Föreläsning om sexualitet för anhöriga och personal

En kvällsföreläsning i samarbete med Ålands Omsorgsförbund k.f.

Tid: torsdagen den 12 april kl. 17.30 - 20.30
Plats: Ålands Hotell– och Restaurangskolan auditoriet, Strandgatan 1

En kvällsföreläsning i samarbete med Ålands Omsorgsförbund k.f.

Tid: torsdagen den 12 april kl. 17.30 - 20.30
Plats: Ålands Hotell– och Restaurangskolan auditoriet, Strandgatan 1

Anmälan till DUV:s kansli tel. 527 371/527 372 eller per e-post: susan.enberg@handicampen.ax senast måndagen den 9 april. Temat är kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar, exempel på innehåll är:

- samspelsperspektiv för kärlek och sexualitet
- sexuella riktningar, handlingar och beteendemönster
- sexualitet och privata sfärer
- normalisering, beroende, självbestämmande och sexualitet
- internet och unga med funktionsnedsättning
- sexualkunskap och skolan

Föreläsare är Lotta Löfgren-Mårtensson arbetar som professor i hälsa och samhälle med inriktning sexologi och sexualitetsstudier vid Fakulteten för hälsa
och samhälle samt vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier på Malmö högskola. Lotta har även skrivit en mängd fakta böcker men även lättlästa böcker för personer med utvecklingsstörning.

Kontaktperson

susan.enberg@handicampen.ax