Föreläsning om arv och testamente

16 Januari 2019, 18:30 - 20:30
Vad händer med våra barns ekonomi då vi inte finns längre?
Det är många svåra frågor som uppkommer då man ska skriva testamente.
Finns det några råd och tips för att göra en ekonomisk planering för våra barn med funktionsnedsättning? Hur påverkar arvet de ekonomiska stöden barnet har idag? Är det bättre att ärva pengar eller t.ex. fastigheter? Vad gör arvtagaren om inte hen har tillgångar att betala arvskatt? Kan en person med utvecklingsstörning som har intressebevakare och inte klarar sin ekonomi skriva testamente?
Ni har säkert massor med frågor och funderingar kring arv och testamente. För att vår föreläsare ska ha möjlighet att förbereda sig på frågorna maila in era frågor senast den 7 januari 2019.

Tid: onsdagen den 16 januari 2019 kl. 18.30—20.30
Plats: DUV-s kansli, Skarpansvägen 30
Föreläsare: jurist Carina Luoma

Anmäl dig/er till DUV-kansliet senast måndagen den 14 januari på tel. 527 371/527 372 eller per e-post: susan.enberg@handicampen.ax


Plats
HandiCampen
Skarpansvägen 30

Arrangör
De utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.